משחק אסוציאציות

היוש אנשים אזזזזזזז
נתחיל להחיות את הפורום הזה במשחק האסוציאציות הנצחי הזה

האסוציאציה הראשונה היא:
מנחם9

2 לייקים

רחוב

לייק 1

חתולים

2 לייקים

ליקוקים

לייק 1

מגעיל

2 לייקים

פיכס

לייק 1

איכס

לייק 1

בלאכס

לייק 1

פויה

לייק 1

פולי סויה (לא שהם מגעילים פשוט המילים מתחרזות)

2 לייקים

אדממה

2 לייקים

שממה

2 לייקים

מדבר (אנחנו היחדים שמשתתפים פה?

לייק 1

(כנראה, אני מתחיל להיכנע, אין שום סיכוי להחיות את הפורום הזה)

2 לייקים

גמל

לייק 1

אף מילה

לייק 1

מילא פיו מים (ביטוי מעניין)

לייק 1

תחרות ביטויים

לייק 1

תחרות

ניצחון

לייק 1